Jak pomóc wspólnie uratować kolejne konkretne osoby przed wielkim cierpieniem i śmiercią z powodu głodu.

  

pomoc

  Co roku z głodu umiera 8.7 miliona ludzi !!! 


źródło : ONZ


Życie ludzkie stanowi pierwszorzędną wartość, którą należy uznać i szanować. Bóg nie żąda od nas rzeczy, które nas przerastają.

Jan Paweł IINawet niewielkie kwoty mogą uratować życie drugiej osobie :

Dla przykładu  koszt szczepionki  przeciwko chorobie Heinemedina to 0,09 zł lub
 wybrana  5-dniowa kuracja antybiotykowa kosztuje nawet 1,20 zł.


Strona informuje możliwościach niesienia pomocy ludziom zagrożonym bezpośrednio przez głód.  Znajdują się tu adresy stron www, akcji pomocy prowadzonych przez różne polskie i zagraniczne organizacje.Wszystkie informacje o sposobie kontaktu, znajdują się na stronach internetowych organizatorów.


W sytuacjach bezpośrednio zagrożenia głodem ludzie by przeżyć  :

- spożywają dziko rosnące rośliny, w skrajnych przypadkach nawet gotują trawę

- spożywają różne gatunki owadów niektóre z nich mają właściwości odżywcze
  gdyż zawierają białko

- by oszukać głód ludzie spożywają liście drzew

- by nie czuć uczucia głodu ludzie w niektórych regionach przewiązują się w
  pasie sznurkiem lub inną rzeczą by ścisnąć żołądek


Głód ma bardzo różne przyczyny  :


1. Ludzie głodujący to zazwyczaj ludzie bardzo biedni nie stać ich na zakup potrzebnej ilości żywności lub żywności, która jest nieodzowna do utrzymania zdrowia czyli zawierającej potrzebne witaminy. Brak w diecie mięsa lub pojawia się bardzo rzadko, co dla rozwoju młodych osób ma duże znaczenie.

Uboga dieta powoduje obniżenie odporności na choroby, które wówczas stają się najgroźniejsze i powodują śmierć.

Bieda powoduje że nie posiadają potrzebnych oszczędności, w przypadku suszy gdy ich uprawy są zniszczone, stają się bezpośrednio narażeni na głód.


2. Ludzie narażeni na głód mieszkają na terenach na których co pewien czas występują susze niszczące ich uprawy, w innych okresach braki wody obniżają także wydajność tych upraw.

3. Zacofane rolnictwo powoduje małą wydajność upraw. Jest to wynikiem braku upowszechniania wiedzy na temat właściwych form uprawiania roślin.

Ograniczony jest dostęp ze względu na koszt, do maszyn, uprawa odbywa się przy pomocy ręcznych narzędzi, maszyny zastępowane są zwierzętami, bardzo często jest to bydło rogate lub muły.

Brak nawozów i środków ochrony roślin. Brak też potrzebnych w gorącym i często suchym klimacie, urządzeń nawadniających. Tylko bogate kraje w tych regionach stać na drogie w tym klimacie systemy nawadniające.

4. Konflikty są przyczyną głodu. Rolnicy są wówczas zmuszeni porzucać uprawy uciekając przed konfliktami zbrojnymi niosącymi śmierć i przemoc ludności cywilnej. Uciekająca przed konfliktem ludność, często jest zdana
tylko na własne siły, głoduje i cierpi z powodu braku wody zdatnej do picia.Groby głodujących ludzi w Kenii.
W naszej historii istnieją doświadczenia, które pozwalają nam zrozumieć czym jest cierpienie, choroby i śmierć z powodu głodu.

Obozy koncentracyjne w których miliony Polaków i osób innej narodowości straciło życie z powodu zimna, głodu prowadzących do chorób a w końcu do śmierci.


Pomnik ofiar w mieście Dachau gdzie był obóz koncentracyjny.
Nasi sąsiedzi Ukraińcy też mają tragiczną kartę w swojej historii, był nią Wielki głód który pochłonął miliony istnień ludzkich.


Wielki głód na Ukrainie, Hołodomor (dosł. zamorzenie głodem) – klęska głodu w latach 1932–1933 w ZSRR, która szczególne nasilenie przybrała na terytorium ówczesnej Ukraińskiej SRR (dzisiejsza Ukraina wschodnia i centralna). Spowodowany przymusową kolektywizacją rolnictwa i bezwzględnej egzekucji przez organy państwowe ZSRR narzuconych chłopom obowiązkowych, nieodpłatnych kontyngentów dostaw produktów rolnych w wymiarze przekraczającym możliwości produkcyjne wsi.

Według różnych szacunków spowodował on śmierć około 6–10 milionów ludzi, z czego minimum 3,3 mln na terytorium Ukraińskiej SRR.

W latach 1921–1947 wskutek trzech klęsk głodu (w 1921–1923, 1932–1933 i 1946–1947) życie straciło około 10 milionów mieszkańców Ukrainy.Wielki głód w Irlandii. Zmarło z głodu 1,5 miliona ludzi z powodu zniszczenia upraw ziemniaka, który wtedy był podstawą wyżywienia ludzi przez gatunek szkodnika.

Pomnik poświęcony ofiarom.  
 


jesteśmy w katalogach:
Katalog stron